Żłobek

Maja 09 2014 2Żłobek Zielony Domek działa od 15 września 2014r.

Po uzyskaniu pozytywnych opinii sanepidu, straży pożarnej i nadzoru budowlanego, placówka została wpisana do rejestru placówek niepublicznych sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzonego przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w gminie Góra Kalwaria. Działalność żłobków podlega pod Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W naszym żłobku propagujemy postawy proekologiczne łącząc je umiejętnie z wiedzą i nowoczesnością. Bliskie sąsiedztwo lasów, pól, sadów, Wisły oraz zwierząt zachęca i skłania dzieci do poznawania przyrody. Z drugiej strony oferujemy swoim wychowankom nowoczesną, bezpieczną i kolorową salę do zajęć i zabaw. Maluch w żłobku mają wydzielone pomieszczenie do wypoczynku i spania w ciągu dnia.

Naszym celem jest również zachowanie równowagi między czasem poświęcanym na naukę i zabawę swobodną dzieci. Priorytetowym celem naszego żłobka jest także troska o prawidłowe odżywianie, prawidłową sylwetkę i sprawność fizyczną wychowanków. W żłobku korzystamy także z pomocy pani pielęgniarki, które zapewnia maluchom właściwą i fachową opiekę.

Dbamy o to, aby żadne dziecko nie czuło się odrzucone czy dyskryminowane ze względu na światopogląd, wyznanie czy pochodzenie. Dzieci mają sprzyjające warunki do rozwijania swoich zainteresowań, doświadczania konsekwencji swoich decyzji, naukowego eksperymentowania i samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące je pytania.

Staramy się zapewnić dzieciom poczucie ciepła i bezpieczeństwa, podobne do tego jakie mają we własnych domach. W żłobku realizowany jest autorski programy edukacyjno-wychowawczy dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości najmłodszych wychowanków.