Zielony Domek

Drodzy Rodzice, Zielony Domek to niepubliczne przedszkole profilu ekologiczno-językowym, które gwarantuje optymalne warunki do rozwoju społecznego, fizycznego, emocjonalnego i poznawczego dzieci w wieku od 1 roku do 6 lat.

Aby zapewnić bezpieczny i wszechstronny rozwój naszym wychowankom oraz ergonomiczne warunki pracy kadrze pedagogicznej zdecydowaliśmy się wybudować nowy obiekt – Zielony Domek. Nasze działania edukacyjno-wychowawcze prowadzone są w ramach :

  • Żłobka dla dzieci w wieku od 6 miesiąca do ukończenia 3 lat
  • Przedszkola dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
  • Świetlicy dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej w ciągu roku szkolnego, w czasie ferii i wakacji.

gniazdko gerbera  spacer jarzębina  tunel