Zgłoszenie dziecka

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do Zielonego Domku powinni:

- wypełnić kartę zgłoszenia dziecka

- przeprowadzić bezpośrednią rozmowę z wychowawcą lub dyrektorem

- wypełnić kwestionariusz osobowy dziecka

- podpisać umowę

- wpłacić wpisowe

 

Dane dziecka

Dane dotyczące rodziców dziecka: MAMA

Dane dotyczące rodziców dziecka: TATA