Zasady rekrutacji

Zapisy do Przedszkola i Żłobka Zielony Domek trwają przez cały rok do wyczerpania limitu wolnych miejsc. O wyniku rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń, przy zachowaniu zasady, że pierwszeństwo mają dzieci posiadające rodzeństwo uczęszczające do placówki Zielony Domek.

Do Żłobka przyjmowane są dzieci od ukończenia 6 miesiąca życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 2,5 roku.

Do Przedszkola przyjmowane są dzieci, które ukończyły 2,5 roku (pod warunkiem osiągnięcia dojrzałości przedszkolnej) do 5 lat.