Zajęcia w ramach czesnego

dzieciak3

W ramach czesnego zapewniamy każdemu dziecku :

 • wykwalifikowaną opiekę pedagogiczną
 • zajęcia dydaktyczne z realizowanej podstawy programowej
 • grupowe zabawy integracyjne
 • zajęcia plastyczno-techniczne
 • rytmikę
 • zajęcia artystyczne: teatralne, muzyczne z elementami gry i tańca
 • nauka gry na instrumentach muzycznych
 • gimnastykę korekcyjną i ogólnorozwojową
 • język angielski (codziennie)
 • spotkania z bajką
 • Młody Einstein – eksperymenty naukowe
 • zajęcia multimedialne
 • zajęcia kulinarne
 • zajęcia ogrodnicze
 • zajęcia ekologiczne
 • teatrzyki i koncerty organizowane w Przedszkolu
 • przesiewowe badania logopedyczne oraz diagnozę logopedyczną
 • przesiewowe badania psychologiczne