Zajęcia dodatkowe

Za dodatkową opłatą umożliwiamy udział w innych grupowych zajęciach np.

  • taniec
  • rozszerzony język angielski
  • religia
  • zajęcia sportowe (karate, judo)
  • ceramika
  • oraz inne zgodnie z oczekiwaniami Rodziców.

Warunkiem rozpoczęcia takich dodatkowych zajęć jest zebranie grupy chętnych. Grupowe zajęcia dodatkowe mogą być organizowane w godzinach 14.10 – 18.00.

Dodatkowo płatna jest również indywidualna terapia z logopedą, psychologiem czy dietetykiem.

Proponujemy Państwu również szeroki wachlarz imprez organizowanych z udziałem Państwa i Państwa dzieci np. pasowanie na przedszkolaka, mikołajki, wigilia, dzień Babci i Dziadka, Dzień Ziemi, Święto Rodziny, Dzień Dziecka, które są współfinansowane przez Państwa zgodnie z ustaleniami podjętymi każdorazowo na zebraniach z wychowawcą grupy.

Dodatkowo płatne są również wszystkie wycieczki (rodzice pokrywają koszty przejazdu autokarem i koszty biletów wstępu do wybranych placówek).