Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Zielony Domek zgodny jest z zaleceniami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w różnych typach szkół.

Załącznik nr 1 określa zalecane proporcje czasowe na realizację wychowania i kształcenia w przedszkolu.

aktywnosci

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Zielony Domek

6.30 – 7.30 schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, indywidualne i grupowe zabawy ruchowe

7.30 – 8.00 zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, przygotowywanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi

8.00 – 8.30 zabawa integracyjna, poranne ćwiczenia, zapoznanie z planem dnia

8.30 – 9.00 śniadanie

9.00 – 9.30 zajęcia i zabawy dydaktyczne związane z realizacją treści wybranego programu edukacyjnego rozszerzone o glottodydaktykę i zajęcia z rozwoju umiejętności matematycznych

9.30 – 10.00 zabawa swobodna

10.00 – 10.30 zajęcia i zabawy dydaktyczne związane z realizacją rozszerzonego programu edukacyjnego zgodnie z harmonogramem:

Poniedziałek – rytmika / zajęcia sportowe

Wtorek – zajęcia kulinarne /  teatrzyki / tańce

Środa – język angielski / karate

Czwartek – gimnastyka korekcyjna / wycieczki

Piątek – rytmika / język angielski

10.30 – 11.00 II śniadanie

11.00 – 11.45 zajęcia i zabawy dydaktyczne w sali

11.45 – 12.45 zajęcia i zabawy ruchowe w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze

12.45 – 13.00 czynności higieniczno-porządkowe i samoobsługowe przed obiadem

13.00 – 13.30 obiad 

13.35 – 13.45 czynności higieniczne i samoobsługowe

13.45 – 14.15 odpoczynek poobiedni, leżakowanie lub zajęcia wyciszające

14.15 – 15.45 zajęcia w kołach zainteresowań, rozwijanie talentów i kompetencji dzieci, zajęcia dodatkowe, gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym

15.45 – 16.00 czynności higieniczne i samoobsługowe

16.00 – 16.23 podwieczorek

16.20 – 17.00 zabawy w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie, czytanie bajek, zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela lub specjalistów, rozchodzenie się dzieci