Ramowy program dnia

Ramowy program dnia w Żłobku Zielony Domek

6.30 – 7.30 schodzenie się dzieci, zabawy pod kierunkiem nauczyciela zgodne z zainteresowaniami dzieci, indywidualne oraz integrujące grupę zabawy ruchowe

7.30 – 8.30 zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, zabawy manualne, przygotowywanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi, poranne ćwiczenia oddechowe, zapoznanie z planem dnia

8.30 – 9.00 śniadanie

9.00 – 9.30 zajęcia edukacyjne na miarę indywidualnych możliwości rozwojowych dziecka

Poniedziałek – rytmika / zajęcia plastyczne

Wtorek – gimnastyka ogólnorozwojowa/korekcyjna

Środa – angielski dla maluszków oraz zajęcia multimedialne/zabawa w teatr

Czwartek – zajęcia ekologiczne/kulinarne/eksperymenty naukowe

Piątek – zabawy przy muzyce (taniec, rytmika)

9.30 – 10.00 zabawy ruchowe i ćwiczenia ogólnorozwojowe indywidualne i w grupie

10.00 – 10.30 zabawy dydaktyczne w grupie na miarę indywidualnych możliwości rozwojowych dziecka

10.30 – 11.00 II śniadanie

11.00 – 11.45 zajęcia w ogrodzie przedszkolnym: gry i zabawy ruchowe, zajęcia artystyczne, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze

11.00 – 12.00 zabawy swobodne w ogrodzie

12.00 – 12.30 obiad – I danie 

12.30 – 12.45 czynności higieniczne i samoobsługowe

12.45 – 14.00 odpoczynek poobiedni, leżakowanie lub zajęcia wyciszające

14.00 – 14.30 obiad – II danie

14.30 – 15.45 zajęcia w kołach zainteresowań, rozwijanie talentów i kompetencji dzieci, zajęcia dodatkowe, gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym

15.45 – 16.00 czynności higieniczne i samoobsługowe

16.00 – 16.20 podwieczorek

16.20 – 17.00 zabawy w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie, czytanie bajek, zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela lub specjalistów, rozchodzenie się dzieci