Przedszkole

Przedszkole Zielony Domek jest już użytkowane przez przedszkolaków.

Przedszkole jest wpisane do rejestru oświatowych placówek niepublicznych prowadzonego przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w gminie Góra Kalwaria.

W naszym przedszkolu propagujemy postawy proekologiczne łącząc je umiejętnie z wiedzą i nowoczesnością. Bliskie sąsiedztwo lasów, pól, sadów, Wisły oraz zwierząt zachęca i skłania dzieci do poznawania przyrody. Z drugiej strony oferujemy swoim podopiecznym nowoczesne zaplecze techniczne do zajęć multimedialnych i nauki języka angielskiego.

Naszym celem jest również zachowanie równowagi między czasem poświęcanym na naukę i zabawę swobodną dzieci. Priorytetowym celem naszego przedszkola jest także troska o prawidłowe odżywianie, prawidłową sylwetkę i sprawność fizyczną wychowanków.

Dbamy o to, aby żadne dziecko nie czuło się odrzucone czy dyskryminowane ze względu na światopogląd, wyznanie czy pochodzenie. Dzieci mają sprzyjające warunki do rozwijania swoich zainteresowań, doświadczania konsekwencji swoich decyzji, naukowego eksperymentowania i samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące je pytania.

Przedszkole Zielony Domek realizuje rozszerzoną podstawę programową wychowania przedszkolnego o profilu ekologiczno-językowym.