Organizacja żłobka

Żłobek Zielony Domek działa w oparciu i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.  Opieką w żłobku objęte są dzieci w wielu od 6 m-cy do 3 lat. Dyrektor może przenieść ze żłobka do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku pod warunkiem, że osiągnęło ono dojrzałość przedszkolną.

Dni i godziny otwarcia

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.00 z wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

W roku 2018 zaplanowane są następujące dni wolne w Żłobku:

30 kwietnia, 2 i 4 maja (poniedziałek, środa, piątek)

1 czerwca (piątek)

13 -17 sierpnia – tygodniowa przerwa wakacyjna

2 listopada (piątek)

24, 27, 28 i 31 grudnia (poniedziałek, czwartek, piątek, poniedziałek) – przerwa świąteczna.

W szczególnych przypadkach na prośbę rodziców placówka może zapewnić opiekę dziecku przed godziną 6.30 oraz po godzinie 17.00, wymaga to jednak wcześniejszego uzgodnienia.  Pobyt dziecka po godzinie 17.00 wymaga wcześniejszego zgłoszenia i jest dodatkowo odpłatny 15,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

W okresach o obniżonej frekwencji ( wakacje, ferie zimowe, długie weekendy, szkolne przerwy świąteczne ) placówka funkcjonuje na zasadzie dyżuru ( grupy łączone ).

Funkcje żłobka

W ramach opieki nad dziećmi realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna.  Do zadań żłobka należy w szczególności:

* zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

* zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka ;

* prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Odpoczynek i sen

Maluszki mają zapewnione warunki do spokojnego odpoczynku i pospania w oddzielnym pomieszczeniu przeznaczonym na sypialnię dla żłobka.  Pory odpoczynku i snu dostosowane są do indywidualnych potrzeb dziecka.

Pobyt na świeżym powietrzu

Podopieczni żłobka codziennie przebywają przynajmniej 1 godzinę na świeżym powietrzu, chyba że panują wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe ( silny wiatr, ulewny deszcz, bardzo niska temperatura powietrza ). Dzieci mają do dyspozycji plac zabaw, uprawiają przedszkolny ogródek, doglądają zwierząt w mini-zoo a zimą mogą zjeżdżać z górki na sankach.