Organizacja przedszkola

Wychowaniem przedszkolnym obejmujemy w roku szkolnym 2014/2015 ( tj. od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2015 ) dzieci urodzone w roku 2011, 2010 i 2009.

Dyrektor może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku pod warunkiem, że osiągnęło ono dojrzałość przedszkolną.

Dni i godziny otwarcia

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.15 – 18.30 z wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

W szczególnych przypadkach na prośbę rodziców placówka może zapewnić opiekę dziecku przed godziną 6.15 oraz po godzinie 18.30, wymaga to jednak wcześniejszego uzgodnienia.

W okresach o obniżonej frekwencji ( wakacje, ferie zimowe, długie weekendy, szkolne przerwy świąteczne ) placówka funkcjonuje na zasadzie dyżuru ( grupy łączone ).

Godziny edukacyjne

Dzieci powinny być przyprowadzone do przedszkola i przekazane pod opiekę nauczyciela przed godziną 8.00. Realizacja podstawy programowej rozpoczyna się od godziny 7.30 i trwa każdego dnia nie mniej niż 5 godzin.

Odpoczynek po obiedzie

Trzylatki mają zapewnione warunki do pospania na leżaczkach lub mogą na życzenie rodziców uczestniczyć w zajęciach wyciszających razem z dziećmi starszymi. Starsze dzieci odpoczywają, słuchając bajek lub muzyki relaksacyjnej.

Pobyt na świeżym powietrzu

Nasi podopieczni codziennie przebywają przynajmniej 1 godzinę na świeżym powietrzu, chyba że panują wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe ( silny wiatr, ulewny deszcz, bardzo niska temperatura powietrza ). Dzieci mają do dyspozycji plac zabaw, uprawiają przedszkolny ogródek, doglądają zwierząt w mini-zoo a zimą mogą zjeżdżać z górki na sankach.