Organizacja przedszkola

Wychowaniem przedszkolnym obejmujemy w roku szkolnym 2017/2018 ( tj. od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018 ) dzieci urodzone w roku 2015, 2014 , 2013 i 2012.

Dyrektor może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku pod warunkiem, że osiągnęło ono dojrzałość przedszkolną.

Dni i godziny otwarcia

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.00 z wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Ponadto w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 zaplanowane są następujące dni wolne w Przedszkolu i Żłobku: 30 kwietnia (poniedziałek); 2 i 4 maja (środa, piątek); 1 czerwca (piątek); 13 – 17 sierpnia (tygodniowa przerwa wakacyjna).

Natomiast w I semestrze roku 2018/2019 zaplanowane są następujące dni wolne: 2  listopada (piątek); 24 grudnia (poniedziałek); 27 i 28 grudnia (czwartek i piątek); 31 grudnia (poniedziałek).

W szczególnych przypadkach na prośbę rodziców placówka może zapewnić opiekę dziecku przed godziną 6.30 oraz po godzinie 17.00, wymaga to jednak wcześniejszego uzgodnienia.

W okresach o obniżonej frekwencji ( wakacje, ferie zimowe, długie weekendy, szkolne przerwy świąteczne ) placówka funkcjonuje na zasadzie dyżuru ( grupy łączone ).

Godziny edukacyjne

Dzieci powinny być przyprowadzone do przedszkola i przekazane pod opiekę nauczyciela przed godziną 8.30. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest  przez cały dzień pobytu dzieci w Przedszkolu.

Odpoczynek po obiedzie

Trzylatki mają zapewnione warunki do pospania na leżaczkach lub mogą na życzenie rodziców uczestniczyć w zajęciach wyciszających razem z dziećmi starszymi. Starsze dzieci odpoczywają, słuchając bajek lub muzyki relaksacyjnej.

Pobyt na świeżym powietrzu

Nasi podopieczni codziennie przebywają przynajmniej 1 godzinę na świeżym powietrzu, chyba że panują wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe ( silny wiatr, ulewny deszcz, bardzo niska temperatura powietrza ). Dzieci mają do dyspozycji plac zabaw, uprawiają przedszkolny ogródek a zimą mogą zjeżdżać z górki na sankach.