Opieka specjalistów

Placówka zapewnia opiekę specjalistów: pedagoga, logopedy i psychologa na bazie porozumienia o współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Piasecznie.

Na stałe współpracujemy z logopedą panią Barbarą Cyrańską oraz panią Magdaleną Lausz, która jest również specjalistą w zakresie integracji sensorycznej.

Przedszkole współpracuje także z dietetykiem oraz pielęgniarką.