Kadra

Pani z przedszkola jest dla niejednego przedszkolaka wzorcem osobowym darzonym większym autorytetem niż rodzic. Trudno się temu dziwić, gdyż przedszkolaki w ciągu dnia spędzają z wychowawcą przedszkolnym więcej czasu niż z rodzicami. Od umiejętności i zaangażowania nauczyciela zależy więc, na ile korzystne będzie to oddziaływanie pedagoga na wszechstronny rozwój osobowości dziecka.

Jakże ważna to rola, dlatego w Przedszkolu zatrudniamy tylko odpowiedzialnych, życzliwych i cierpliwych wychowawców, którzy szanują i potrafią współpracować z dziećmi oraz ich rodzicami. Nasza kadra to kreatywni nauczyciele wychowania przedszkolnego, specjaliści i personel pomocniczy, który posiada kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi. Placówka współpracuje także z pielęgniarką. Nasz personel chętnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, stosuje kreatywne metody nauczania a co najważniejsze, robi to z pasją, szacunkiem i życzliwością dla dzieci.