Cennik – Żłobek

Cennik – Żłobek

Wpisowe 200 zł

- opłata uiszczana w momencie zapisu dziecka do przedszkola, gwarantująca rezerwację miejsca w przedszkolu a także ubezpieczenie NNW dla dziecka

- jednorazowa, w przypadku ciągłości uczęszczania dziecka do żłobka i dalej do przedszkola

- opłata bezzwrotna

- wpisowe dla rodzeństwa 100 zł

Czesne – opłata za pobyt i edukację dziecka, uiszczana z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca wraz z miesięczną opłatą za wyżywienie.

Opłat za żłobek należy dokonywać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca wyłącznie na konto bankowe 37 1050 1025 1000 0091 0977 8382 podając w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy płatność.

Cennik pobytu dziecka w żłobku obowiązujący od roku 2022:

Pakiety miesięczne:

Czas pobytu dziecka w żłobku                                                 wiek dziecka
         od 6 do 12 m-cy   od 1 roku do 2 lat   od 2 do 3 lat
 do 5 godzin    650 zł + wyżywienie   500 zł + wyżywienie   400 zł + wyżywienie
do 8 godzin    800 zł + wyżywienie   600 zł + wyżywienie   550 zł + wyżywienie
pobyt całodzienny  1.000 zł + wyżywienie   700 zł + wyżywienie   600 zł + wyżywienie

Oferta czasowego pobytu w żłobku:

50 zł + wyżywienie     całodniowy pobyt dziecka w żłobku i jego udział we wszystkich  zajęciach przewidzianych w ramach czesnego

10 zł + wyżywienie           opłata za 1 godzinę pobytu dziecka w żłobku

Koszt wyżywienia – wykaz serwowanych posiłków wraz z cennikiem dostępny jest w zakładce „O nas – Posiłki”

UWAGA!

Pobyt dziecka w Przedszkolu po godzinie 16.30 wymaga wcześniejszego uzgodnienia a odpłatność wynosi 30,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.