Cennik – Przedszkole

Opłaty za pobyt i edukację w Przedszkolu Zielony Domek

Cennik obowiązujący od września 2018 roku.

Pakiet miesięczny (czesne + koszt wyżywienia):

Czesne 200 zł  za 5-cio godzinny pobyt i edukację dziecka w przedszkolu, obejmuje udział we wszystkich zajęciach dydaktycznych zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego a także język angielski, rytmikę (2x w tygodniu), gimnastykę ogólnorozwojową, teatrzyki, diagnozę logopedyczną.

1 zł opłata za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad limit 5-ciu godzin dziennie.

Koszty wyżywienia -  opłata za posiłki przypadające na czas pobytu dziecka w przedszkolu. Wykaz serwowanych posiłków wraz z cennikiem dostępny jest w zakładce    „O nas – Posiłki”.  Opłata za wyżywienie pomniejszana jest o 75% stawki żywieniowej w przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka do godz. 8.00.

Oferta czasowego pobytu w przedszkolu:        

45 zł + wyżywienie - całodzienny (w godzinach 8.00  – 17.00) pobyt dziecka w przedszkolu i udział w zajęciach przewidzianych w ramach czesnego;   

10 zł + wyżywienie – opłata za 1 godzinę pobytu dziecka w przedszkolu

Wpisowe 200 zł   opłata uiszczana w momencie zapisu dziecka do przedszkola, gwarantująca rezerwację miejsca w przedszkolu; jednorazowa, w przypadku ciągłości uczęszczania dziecka do przedszkola; opłata bezzwrotna; wpisowe dla rodzeństwa 100 zł.

Opłat za przedszkole należy dokonywać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca na konto bankowe 37 1050 1025 1000 0091 0977 8382 

 UWAGA! Pobyt dziecka w Przedszkolu po godzinie 16.30 wymaga wcześniejszego uzgodnienia a dodatkowa odpłatność wynosi 30,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.