Cennik – Przedszkole

Opłaty za pobyt i edukację w Przedszkolu Zielony Domek

Pakiet miesięczny (czesne + koszt wyżywienia):

Czesne 150 zł  za 5-cio godzinny pobyt i edukację dziecka w przedszkolu ( w godz. 8 – 13 ), obejmuje udział we wszystkich zajęciach dydaktycznych zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego a także język angielski, rytmikę, gimnastykę, teatrzyki, opiekę logopedy.

1 zł opłata za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przed godz. 8.00 i po godz. 13.00.

Koszty wyżywienia -  opłata za posiłki przypadające na czas pobytu dziecka w przedszkolu. Wykaz serwowanych posiłków wraz z cennikiem dostępny jest w zakładce    „O nas – Posiłki”.  Opłata za wyżywienie pomniejszana jest o 75% stawki żywieniowej w przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka do godz. 8.00.

Oferta czasowego pobytu w przedszkolu:        

20 zł + wyżywienie - całodzienny (w godzinach 8.00  – 18.00) pobyt dziecka w przedszkolu i udział w zajęciach przewidzianych w ramach czesnego;   

4 zł + wyżywienie – opłata za 1 godzinę pobytu dziecka w przedszkolu

Wpisowe 200 zł   opłata uiszczana w momencie zapisu dziecka do przedszkola, gwarantująca rezerwację miejsca w przedszkolu; jednorazowa, w przypadku ciągłości uczęszczania dziecka do przedszkola; opłata bezzwrotna; wpisowe dla rodzeństwa 100 zł.

Opłat za przedszkole należy dokonywać z góry do 5-go dnia każdego miesiąca na konto bankowe 37 1050 1025 1000 0091 0977 8382 

 UWAGA! Pobyt dziecka w Przedszkolu po godzinie 18.30 wymaga wcześniejszego uzgodnienia a odpłatność jest ustalana indywidualnie.